Metody osuszania pomieszczeń

Osuszanie pomieszczeń z wykorzystaniem cyrkulatorów

Osuszanie pomieszczeń przez wietrzenie

Osuszanie przez wietrzenie polega na mocnej wentylacji wilgotnych pomieszczeń w połączeniu z ich ogrzewaniem (w zależności od temperatury zewnętrznej). Zastosowanie tej metody - to najprostszy, ale też najmniej skuteczny i najmniej ekonomiczny sposób likwidacji niechcianej wilgoci. Żeby zachodziło osuszanie, bezwzględna ilość wody w powietrzu na zewnątrz musi być mniejsza niż bezwzględna ilość wody w powietrzu w osuszanym pomieszczeniu.

Z wykresu Moliera wynika, że im temperatura powietrza jest wyższa - tym może być w nim zawarte więcej wody. Dlatego osuszanie przez wietrzenie jest skuteczne wtedy, kiedy w pomieszczeniu osuszanym mamy ciepłe i wilgotne powietrze, a na zewnątrz budynku zimne i suche.

Wykres Moliera:

Osuszanie pomieszczeń - wykres Moliera

Osuszanie pomieszczeń z użyciem metody wietrzenia polega na usuwaniu na zewnątrz ciepłego i wilgotnego powietrza i zastępowaniu go zimnym i suchym, a następnie jak najszybszym ogrzewaniu powietrza, by mogło ono odebrać dużą ilość wilgoci z mokrego pomieszczenia. Powyższy proces musi być cyklicznie powtarzany.

Z powyższego wynika, że wykorzystanie tej metody osuszania pomieszczeń przynosi najlepsze rezultaty zimą, ponieważ wówczas panują niskie temperatury na zewnątrz i jest stosunkowo mało opadów. Z kolei wiosną i jesienią efekty wietrzenia są raczej słabe - z powodu średnich temperatur powietrza i średniej ilości opadów. Natomiast zdecydowanie najgorsze wyniki użycie tej metody osuszania przynosi latem, gdy temperatury na zewnątrz pomieszczeń są przeważnie wysokie i występują największe opady.

Osuszanie pomieszczeń przez wietrzenie to niestety najmniej skuteczna i najmniej ekonomiczna metoda pozbywania się wilgoci. W czasie gdy zapewnione są dobre warunki do osuszania, czyli zimą - musimy ponosić ogromne koszty energii potrzebnej do podgrzewania powietrza wewnątrz pomieszczeń.

Osuszanie pomieszczenia przez wietrzenie

Osuszanie pomieszczeń z wykorzystaniem metody adsorpcji

Osuszacze adsorpcyjne to urządzenia, w których wykorzystano zjawisko adsorpcji wody z powietrza przez suche materiały adsorpcyjne. Głównym elementem tego typu osuszaczy jest wirnik adsorpcyjny (tak zwany „rotor”), który jest powleczony silnie higroskopijnym krzemem metalicznym chłonącym wilgoć z powietrza. Cząsteczki wody z wilgotnego powietrza są przyciągane i zatrzymywane na powierzchni absorbentu.

Strumień powietrza wpływający do urządzenia jest pozbawiany cząsteczek wody przez materiał adsorpcyjny. Osuszone w ten sposób powietrze kierowane jest do określonej części budynku, wymagającej zadanego poziomu wilgotności. Część suchego strumienia zostaje wykorzystana do regeneracji (czyli osuszenia) nasyconego materiału adsorpcyjnego, a następnie opuszcza osuszacz w postaci wilgotnego powietrza.

Osuszanie według tej metody wymaga szczelnego zamknięcia osuszanego pomieszczenia - dlatego skuteczność osuszania przy użyciu osuszaczy adsorpcyjnych jest zależna jedynie od parametrów wewnętrznych pomieszczeń, natomiast nie jest uzależniona od temperatury i wilgotności powietrza na zewnątrz.

Osuszanie pomieszczeń z użyciem metody adsorpcji ma tą zaletę, że urządzenia tego typu działają nawet w ujemnych temperaturach. Wadą tego rodzaju osuszania jest stosunkowo wysoka cena zakupu i wynajmu urządzeń oraz konieczność odprowadzania ciepłego powietrza poza osuszane wnętrze.

oszuszacz adsorpcyjny firmy Trotec:

Osuszacz adsorpcyjny Trotec

Osuszanie pomieszczeń kondensacyjne

Zastosowanie metody osuszania kondensacyjnego polega na wykorzystaniu zjawiska skraplania wody przy chłodzeniu powietrza do temperatury poniżej punktu rosy - skutkiem tego jest obniżenie wilgotności powietrza. Punkt rosy to temperatura, w której para wodna zawarta w powietrzu osiąga na skutek schładzania stan nasycenia (przy zastanym składzie i ciśnieniu powietrza), a poniżej tej temperatury staje się przesycona i skrapla się. Zjawisko to można zaobserwować latem - w postaci kropel na zimnej butelce lub zimą - po skorzystaniu z ciepłego prysznica możemy zauważyć zaparowane lustra i szyby w łazience.

Osuszanie kondensacyjne - zasada działania osuszacza

Osuszacze kondensacyjne wyposażone są w sprężarkowy układ chłodniczy, dzięki któremu możliwa jest kondensacja pary wodnej. Czynnik chłodniczy jest sprężany przez sprężarkę i tłoczony przez układ chłodniczy osuszacza. Podczas gdy wzrasta ciśnienie (poprzez sprężanie) - wzrasta również temperatura czynnika. Sprężony czynnik w stanie gazowym transportowany jest do skraplacza, a tam ochładza się. Osuszone wcześniej przez parownik powietrze znajdujące się wokół skraplacza odbiera ciepło z czynnika i z pomocą wentylatora osuszacza jest wywiewane do pomieszczenia. Wówczas, w wyniku spadku temperatury - czynnik przechodzi ze stanu gazowego w stan ciekły.

Skroplony czynnik przemieszcza się następnie do organu dławiącego. W tym miejscu - z powodu dużego oporu przepływu powstaje różnica ciśnień - w rezultacie czynnik rozpręża się i zaczyna odparowywać. Parowanie, czyli zamiana czynnika z postaci ciekłej do gazowej - odbywa się w części osuszacza określanej jako parownik. To właśnie tutaj spadek temperatury czynnika powoduje, że powietrze wpływające do osuszacza oddaje ciepło czynnikowi - wówczas temperatura powietrza obniża się poniżej punktu rosy i nadmiar wilgoci skrapla się na ścianach parownika, po czym w postaci ciekłej opada na specjalną tackę. Sprężarka zasysa ponownie rozprężony czynnik i proces zaczyna się od nowa.

Istotną częścią osuszacza kondensacyjnego jest wentylator. Dzięki temu elementowi powietrze z pomieszczenia dostaje się najpierw do parownika, gdzie następuje skraplanie pary wodnej, a następnie - osuszone i chłodne powietrze - przemieszcza się do skraplacza, by następnie po ogrzaniu wydostać się z powrotem do pomieszczenia. Temperatura powietrza wydmuchiwanego z osuszacza może mieć wartość o 3-8 stopni Celsjusza wyższą, niż temperatura powietrza zasysanego do osuszacza. Osuszanie kondensacyjne może z tego powodu przebiegać sprawniej - dzięki szybszemu odparowywaniu wody ze ścian.

Skraplanie pary wodnej w osuszaczu kondensacyjnym

Osuszanie kondensacyjne - zastosowanie metody

Osuszanie kondensacyjne znajduje zastosowanie w przypadku pomieszczeń zawilgoconych lub mokrych - w wyniku zalania przez sąsiada, zalania z powodu opadów atmosferycznych, czy też wycieku z instalacji hydraulicznej lub centralnego ogrzewania (zobacz też jak postępować w przypadku zalania mieszkania lub domu).

Metoda ta jest stosowana również w przypadku występowania w pomieszczeniach wilgoci, której przyczyną jest niewłaściwe wykonanie lub brak izolacji poziomej w budynku - osuszanie kondensacyjne stosuje się wówczas do suszenia murów po dokonaniu niezbędnych napraw izolacji poziomej.

Osuszanie kondensacyjne sprawdza się też w sytuacji źle wykonanej lub braku izolacji termicznej w budynku - w takim przypadku w pierwszej kolejności należy wykryć mostki cieplne z pomocą kamery termowizyjnej, następnie dokonać poprawy izolacji cieplnej budynku, a w dalszej kolejności wykorzystać osuszacze kondensacyjne do ostatecznego pozbycia się wilgoci.

Kolejnym, często spotykanym przypadkiem użycia osuszaczy kondensacyjnych jest potrzeba szybkiego osuszenia świeżego tynku lub wylewki w trakcie budowy budynku lub remontu pomieszczenia. Umożliwia to szybsze przejście do kolejnych etapów budowy lub remontu.

Osuszanie kondensacyjne - uwarunkowania metody

Podobnie jak dla osuszaczy adsorpcyjnych, użycie metody osuszania kondensacyjnego przynosi efekt zależny tylko od warunków panujących wewnątrz pomieszczeń. Czynniki mające wpływ na wynik osuszania, to: temperatura, wilgotność, kubatura. Rezultat nie jest natomiast zależny od warunków panujących na zewnątrz - wynika to z zasady mówiącej, że podczas osuszania pomieszczenie powinno być szczelnie zamknięte.

Ze względu na swoją konstrukcję, a właściwie zjawisko wykorzystywane do osuszania, osuszacze kondensacyjne działają w temperaturze powyżej 5 stopni Celsjusza, natomiast osuszanie przebiega optymalnie przy temperaturach 20-25 stopni Celsjusza.

Osuszanie kondensacyjne wymaga odpowiedniego doboru wydajności urządzeń do wielkości osuszanych pomieszczeń. Zbyt mała wydajność osuszacza zaowocuje wydłużonym czasem osuszania, może również nie odnieść skutku w postaci osiągnięcia założonego poziomu wilgotności. Zbyt duża wydajność urządzenia może generować zbędne koszty użytkowania.

Osuszanie kondensacyjne - zalety metody

Osuszanie kondensacyjne jest najbardziej popularną metodą osuszania pomieszczeń - ze względu na atrakcyjną cenę zakupu lub wynajmu urządzeń. Nawet dla nieogrzewanych pomieszczeń taniej jest podnieść temperaturę podczas osuszania pomieszczenia przy użyciu nagrzewnicy powietrza i zastosować osuszacz kondensacyjny, niż stosować osuszanie samym osuszaczem adsorpcyjnym.

  Poradnik

Osuszanie kondensacyjne - nasza oferta

W naszej ofercie wynajmu urządzeń do osuszania - znajdą Państwo osuszacze różnej mocy, pozwalające na dokładne dopasowanie do rozmiarów pomieszczeń. Wynajmujemy również inne urządzenia wspomagające proces osuszania: nagrzewnice, cyrkulatory (wentylatory) i mierniki wilgotności.

Możecie Państwo również zamówić w naszej firmie kompleksową usługę osuszania pomieszczeń, łącznie ze wsparciem w uzyskaniu odszkodowania w przypadku zalania. Przyjedziemy we wskazane miejsce, dokonamy fachowej ekspertyzy, jeśli jest potrzeba - zlokalizujemy i naprawimy źródło wycieku, dobierzemy i zainstalujemy właściwe urządzenia. Będziemy monitorować osuszanie Państwa lokalu, aby doprowadzić proces do oczekiwanego rezultatu.

Po zakończeniu osuszania oferujemy ozonowanie pomieszczeń w celu ich dezynfekcji po zalaniu.

Działamy na obszarach:  Łódź i województwo łódzkie, Warszawa i województwo mazowieckie, Trójmiasto i województwo pomorskie