Jak skutecznie wykryć nieszczelności instalacji wodnej?

Wyciekająca woda skutkuje poważnymi problemami. W wyniku działania cieczy należy spodziewać się uszkodzenia ścian, sufitów, podłóg, a nawet wyposażenia mieszkania. Wilgotne środowisko to doskonałe warunki do rozwoju różnego rodzaju drobnoustrojów i pleśni. Dlatego też wykrywanie nieszczelności instalacji wodnej musi odbyć się jak najszybciej, w przeciwnym wypadku może dojść do nieodwracalnych szkód.

Istnieje kilka metod lokalizowania wycieków. Każda z nich ma swoje zalety i może być najodpowiedniejsza w danej sytuacji. Zachęcamy do sprawdzenia, w jaki sposób fachowcy mogą znaleźć miejsce usterki, aby dokonać precyzyjnej naprawy.

Jak zlokalizować wyciek wody w ścianie – metody

Obecnie można wyszczególnić aż 6 popularnych sposobów lokalizowania wycieków. Do tego dochodzą także inne, używane w rzadszych sytuacjach metody. Na początku omówimy jednak najczęściej używane sposoby, które sprawdzają się w większości przypadków.

Pomiar wilgotności ścian

To najprostsza, a zarazem całkiem skuteczna metoda lokalizacji wycieku. Wymaga użycia jedynie podstawowego sprzętu pomiarowego. Po jego użyciu można mniej więcej stwierdzić, gdzie pojawiają się wycieki wody. Niestety nie jest to aż tak precyzyjne, żeby stanowiło samodzielną metodę. Najczęściej wykorzystuje się ją do zawężenia obszaru poszukiwań. Dopiero potem można użyć bardziej zaawansowanych narzędzi. Niemniej warto pamiętać, że istnieją sytuacje, w których sam pomiar wilgotności ścian wystarczy do zlokalizowania źródła wycieku. Nie jest to jednak standardem, dlatego fachowcy stosują ją jako wstęp do dalszych badań.

Próby ciśnieniowe

Próby ciśnieniowa nazywane są również próbami szczelności. Uznaje się je za podstawową usługę w zakresie lokalizacji wycieku wody. Aby wykonać próbę ciśnieniową, należy posłużyć się manometrem wzorcowym. Jest to urządzenie z dokładnością odczytu 0,01 MPa, które podłącza się do instalacji wodnej w budynku. Po określonym czasie można stwierdzić, czy w danym miejscu dochodzi do wycieków. Zazwyczaj zajmuje to około 2,5 godziny (30 minut na wstępną próbę i 2 godziny na zasadniczą). Próba szczelności instalacji wodnej może zostać przeprowadzona przy użyciu powietrza, a także zarówno z zimną, jak i ciepłą wodą. W czasie wykonywania próby ciśnieniowej nie można korzystać z wody, wszystkie odbiory wody muszą być zamknięte.

Badanie kamerą termowizyjną

Termowizja jest badaniem polegającym na obrazowaniu w podczerwieni, umożliwiającym rejestrowanie promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekty. Do wykorzystania termowizji nie jest potrzebne użycie zewnętrznego źródła światła. Wizualizacja wyniku polega na przypisaniu danym zakresom temperatury określonych kolorów.

Dzięki tej metodzie możliwa jest lokalizacja wycieków wody z instalacji wody użytkowej lub instalacji grzewczych, znajdujących się w podłodze, stropie lub ścianie budynku - co bywa bardzo przydatne w niektórych przypadkach zalania mieszkania lub domu. Warunkiem skutecznej lokalizacji wycieku jest bieżąca praca instalacji, ponieważ pomiar instalacji pozbawionej wody nie przyniósłby żadnego efektu. Lokalizacja wycieków z pomocą termowizji wymaga optycznej dostępności badanej powierzchni oraz braku dodatkowych źródeł ciepła mogących zakłócić obraz ściany, stropu, czy posadzki. Istotna jest również izolacja termiczna, znajdująca się na przykład nad instalacją ogrzewania podłogowego.

Termowizja jest pomiarem dającym natychmiastowy wynik. Precyzyjna lokalizacja wycieku umożliwia podjęcie decyzji o rozkuciu jedynie wybranego fragmentu powierzchni - dzięki czemu naprawy wycieków z instalacji stają się stosunkowo szybkie i niedrogie.

Lokalizacja wycieków wody nie jest jedynym obszarem, gdzie stosowana jest termowizja. Jeżeli nie jest znany rozkład instalacji w budynku - dzięki tym badaniom można wykryć rury z ciepłą i zimną wodą, przebieg rurek ogrzewania podłogowego, a nawet przewody elektryczne - pozyskane w ten sposób informacje mogą być bardzo przydatne przy planowaniu remontu.

Termowizja jest wykorzystywana również do badania niedoskonałości izolacji termicznej budynków - umożliwia wykrycie mostków cieplnych i zaplanowanie odpowiednich prac termomodernizacyjnych, a tym samym zmniejszenie kosztów zużywanej energii.

Badanie gazem znacznikowym

Metoda ta bazuje na wprowadzeniu do instalacji wodnej gazu obojętnego (bezwonnego, niepalnego). Jest to zazwyczaj mieszanina azotu oraz wodoru w odpowiednio dobranych proporcjach (95% i 5%). Ma to ogromne znaczenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Stosowany gaz nie może być bowiem szkodliwy dla człowieka. Lokalizacja wycieku wody polega na wprowadzeniu mieszaniny do instalacji. Można to wykonać poprzez zawór na przyłączu. Jeśli gdzieś znajduje się nieszczelność, ubytek czy pęknięcie, wówczas gaz znacznikowy wydostaje się w tym miejscu. Aby jednak precyzyjnie zlokalizować wycieki, należy jeszcze posłużyć się specjalnym detektorem. Badanie gazem znacznikowym uznawane jest za jedną z lepszych i najskuteczniejszych metod odnajdywania nieszczelności.

Badanie kamerą inspekcyjną

Kamera inspekcyjna to przyrząd do wykrywania przecieków wody, który wykorzystuje się w instalacjach kanalizacyjnych. Choć z pozoru wykonanie badania wydaje się proste, fachowiec musi wykazać się dużą precyzją. Na czym to polega? Kamerę wprowadza się do instalacji, aby dokonać inspekcji rur kanalizacyjnych od środka. Pozwala to odnaleźć usterkę nawet w bardzo trudno dostępnych miejscach, takich jak ukryte za przedściankami rury kanalizacyjne, czy odpływy z wanny lub brodzika.

Metody akustyczne

Metody akustyczne obejmują kilka przyrządów do wykrywania przecieków wody. Mowa tu przede wszystkim o korelatorach, miernikach ultradźwiękowych oraz geofonach. Wyciek emituje fale dźwiękowe, które mogą przechwycić wymienione urządzenia. Z kolei korelator stosuje się, aby zmierzyć szum w określonych punktach instalacji. Wszelkie nieprawidłowości są rejestrowane i na ich podstawie określa się miejsce zdarzenia.

Pozostałe metody lokalizacji wycieku wody

Inne metody to przede wszystkich stosowanie specjalistycznych barwników oraz dymu. Pierwsza metoda sprawdza się najlepiej w przypadku lokalizacji wycieków z instalacji kanalizacyjnych. Do odpływu (np. WC lub umywalki) wlewa się mieszaninę barwnika z wodą, a następnie poszukuje się śladów barwnika na ścianach i sufitach. Nierzadko trzeba powtarzać proces aż do osiągnięcia oczekiwanego efektu. Metody dymowe również stosuje się do lokalizacji nieszczelności dachów i instalacji kanalizacyjnych. Zadymiarka pozwala skutecznie zinterpretować wyniki. Pojawienie się dymu nie pozostawia wątpliwości co do tego, skąd bierze się wyciek. Co więcej, jest ona w stanie wskazać znacznie więcej miejsc usterek przy jednorazowym użyciu.

Warto zauważyć, że wszystkie opisane metody są bezinwazyjne. Oznacza to, że nie wymagają zbędnego kucia ścian, aby odnaleźć źródło problemów.

Detekcja wycieku wody – podsumowanie

Wybór którejkolwiek z wyżej wymienionych metod uzależniony jest w dużej mierze od sytuacji. Po wstępnej analizie fachowiec dobierze narzędzia, które pozwolą mu błyskawicznie i precyzyjnie znaleźć miejsce wycieku. Właśnie dlatego musi umieć obsługiwać każdy dostępny sprzęt. Tylko w ten sposób można mieć gwarancję wykonania usługi na najwyższym poziomie.

My, jako profesjonaliści dobrze wiemy, jak zlokalizować wyciek wody w domu przy użyciu najnowszych technologii, co skraca czas realizacji zlecenia. Dokładne wykrycie przekłada się również na mniejszy kłopot związany z naprawą. Nie trzeba bowiem uszkadzać ściany czy posadzki ponad to, co jest niezbędne do wykonania naprawy. Dodatkowo nasza firma współpracuje ze wszystkimi firmami ubezpieczeniowymi działającymi w Polsce i usługę lokalizacji i naprawy wycieku rozliczamy bezgotówkowo.

W zawiązku z tym zawsze warto skorzystać z usług firmy specjalizującej się w wykrywaniu przecieków i dysponującej nowoczesnym sprzętem. Zachęcamy do wyboru naszej oferty w tym zakresie.

  Poradnik