Lokalizacja wycieków - termowizja

Czym jest termowizja?

Termowizja jest badaniem polegającym na obrazowaniu w podczerwieni, umożliwiającym rejestrowanie promieniowania cieplnego emitowanego przez obiekty. Do wykorzystania termowizji nie jest potrzebne użycie zewnętrznego źródła światła. Wizualizacja wyniku polega na przypisaniu danym zakresom temperatury określonych kolorów.

Dzięki tej metodzie możliwa jest lokalizacja wycieków wody z instalacji wody użytkowej lub instalacji grzewczych, znajdujących się w podłodze, stropie lub ścianie budynku - co bywa bardzo przydatne w niektórych przypadkach zalania mieszkania lub domu. Warunkiem skutecznej lokalizacji wycieku jest bieżąca praca instalacji, ponieważ pomiar instalacji pozbawionej wody nie przyniósłby żadnego efektu. Lokalizacja wycieków z pomocą termowizji wymaga optycznej dostępności badanej powierzchni oraz braku dodatkowych źródeł ciepła mogących zakłócić obraz ściany, stropu, czy posadzki. Istotna jest również izolacja termiczna, znajdująca się na przykład nad instalacją ogrzewania podłogowego.

Termowizja jest pomiarem dającym natychmiastowy wynik. Precyzyjna lokalizacja wycieku umożliwia podjęcie decyzji o rozkuciu jedynie wybranego fragmentu powierzchni - dzięki czemu naprawy wycieków z instalacji stają się stosunkowo szybkie i niedrogie.

Lokalizacja wycieków wody nie jest jedynym obszarem, gdzie stosowana jest termowizja. Jeżeli nie jest znany rozkład instalacji w budynku - dzięki tym badaniom można wykryć rury z ciepłą i zimną wodą, przebieg rurek ogrzewania podłogowego, a nawet przewody elektryczne - pozyskane w ten sposób informacje mogą być bardzo przydatne przy planowaniu remontu.

Termowizja jest wykorzystywana również do badania niedoskonałości izolacji termicznej budynków - umożliwia wykrycie mostków cieplnych i zaplanowanie odpowiednich prac termomodernizacyjnych, a tym samym zmniejszenie kosztów zużywanej energii.

  Poradnik

Termowizja - nasza oferta

Oferujemy usługi lokalizacji wycieków oraz badania izolacji termicznej budynków. W zakresie naszej działalności leży również kompleksowe osuszanie budynków oraz wynajem urządzeń do osuszania.

Działamy na obszarach:  Łódź i województwo łódzkie, Warszawa i województwo mazowieckie, Trójmiasto i województwo pomorskie